Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους.

Français 4

  • - - 8803200010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8803200020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν εισαχθεί ατελώς ή έχουν κατασκευασθεί στην Κοινότητα
  • - - 8803200090 80: Άλλα