Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών.

  • - - - 1905311100 10: Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο
  • - - - - 1905311100 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g
  • - - - - 1905311900 80: Άλλα
  • - - - 1905313000 10 (0/1) : Άλλα
  • - - - - 1905313000 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 8 %
  • - - - - 1905319100 10: Άλλα
  • - - - - - 1905319100 80: Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα
  • - - - - - 1905319900 80 (0/4) : Άλλα