Χωρίς προσθήκη ζάχαρης / Εσπεριδοειδή.

 • - - - - 2008309008 10: Φράπες και γκρέϊπ-φρουτ
 • - - - - - 2008309008 80: Φέτες
 • - - - - - 2008309012 10: Σαρκώδη μέρη
 • - - - - - - 2008309012 80: σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 4,5 kg ή περισσότερο
 • - - - - - - 2008309013 80: Άλλα
 • - - - - - 2008309014 80: Λεπτοαλεσμένα
 • - - - - - 2008309025 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
 • - - - - - 2008309035 80: Άλλα
 • - - - - 2008309061 10: Άλλα
 • - - - - - 2008309061 20: Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
 • - - - - - - 2008309061 30: Σαρκώδη μέρη
 • - - - - - - - 2008309061 80: σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 4,5 kg ή περισσότερο
 • - - - - - - - 2008309063 80: Άλλα
 • - - - - - - 2008309065 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
 • - - - - - - 2008309067 80: Λεπτοαλεσμένα
 • - - - - - - 2008309069 80: Άλλα
 • - - - - - 2008309071 10: Άλλα
 • - - - - - - 2008309071 20: Σαρκώδη μέρη
 • - - - - - - - 2008309071 80: σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 4,5 kg ή περισσότερο
 • - - - - - - - 2008309073 80: Άλλα
 • - - - - - - 2008309075 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
 • - - - - - - 2008309077 80: Λεπτοαλεσμένα
 • - - - - - - 2008309079 80: Άλλα