Άλλα / Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης.

Polski 2

  • - - 3202900010 80: Προϊόν αντίδρασης εκχυλίσματος Acaciamearnsii, χλωριούχου αμμωνίου και φορμαλδεΰδης (CAS RN  85029-52-3)
  • - - 3202900090 80: Άλλα