Άλλα / Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά.

  • - - - 2707991100 10: Λάδια ακατέργαστα
  • - - - - 2707991100 80: Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 °C
  • - - - - 2707991900 80: Άλλα
  • - - - 2707992000 80: Θειούχες κεφαλές. Ανθρακένιο
  • - - - 2707995000 80: Βασικά προϊόντα
  • - - - 2707998000 80 (2/0) : Φαινόλες
  • - - - 2707999100 10: Άλλα
  • - - - - 2707999100 80: Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803
  • - - - - 2707999900 80 (2/0) : Άλλα