Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας.

Deutsch 23 English 19 Español 1 Français 4 Nederlands 7 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - 9014100010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9014100030 10: Άλλες
  • - - - 9014100030 80: Ηλεκτρονική πυξίδα ως γεωμαγνητικός αισθητήρας, σε περίβλημα κατάλληλο για την πλήρως αυτόματη συναρμολόγηση πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων, π.χ. CSWLP, LGA, SOIC, αποτελούμενη κυρίως από: - ένα ή περισσότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ASIC) ειδικών εφαρμογών και - ένα ή περισσότερα στοιχεία μικροηλεκτρομηχανικού αισθητήρα (MEMS), κατασκευασμένα με τεχνολογία ημιαγωγών, με μηχανικά στοιχεία σε τρισδιάστατες δομές ημιαγωγού, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προϊόντων των κεφαλαίων 84 έως 90 και του κεφαλαίου 94
  • - - - 9014100089 80: Άλλες