Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί.

  • - - 7228401000 80: Από χάλυβα εργαλείων
  • - - 7228409000 80 (0/1) : Άλλες