Ράβδοι / Άλλα / Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο.

Čeština 1 Deutsch 13 Svenska 1

  • - - - - 7604291010 80: Φύλλα και ράβδοι από κράματα αργιλίου-λιθίου
  • - - - - 7604291020 80: Ράβδοι από κράμα αλουμινίου, με διάμετρο τουλάχιστον 200 mm, όχι όμως άνω των 300 mm
  • - - - - 7604291030 80: Ράβδοι από κράμα αλουμινίου, με διάμετρο τουλάχιστον 300,1 mm, όχι όμως άνω των 533,4 mm
  • - - - - 7604291040 80: Μορφοδοκοί και ράβδοι από κράματα αργιλίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 0,25 %, όχι όμως άνω του 7 %, σε ψευδάργυρο και - τουλάχιστον 1 %, όχι όμως άνω του 3 %, σε μαγνήσιο και - τουλάχιστον 1 %, όχι όμως άνω του 5 %, σε χαλκό και - το πολύ 1 % σε μαγγάνιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υλικού AMSQQ-A-225, του είδους που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία (μεταξύ άλλων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις των συστημάτων NADCAPκαι AS9100) και παράγεται με διεργασία έλασης
  • - - - - 7604291090 80: Άλλα