Άλλες / Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες.

  • - - - 7222191000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7222199000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο