Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0303510010 80: Ολόκληρες, βάρουςπου υπερβαίνει τα 100 g το τεμάχιο, που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - 0303510020 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - 0303510090 80: Άλλα