Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii).

  • - - - - - - 0304992310 80: Πλευρές, βάρους που υπερβαίνει τα 80 g το τεμάχιο, που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0304992320 80: Άλλες πλευρές που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - - 0304992330 80: Άλλα πλευρά
  • - - - - - - 0304992390 80: Άλλα