Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά.

Deutsch 4 English 5 Français 2 Italiano 3 Nederlands 1

  • - - - - - - 1515909920 80: Φουντουκέλαιο
  • - - - - - - 1515909992 80: Φυτικό έλαιο, εξευγενισμένο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % αραχιδονικού οξέος ή 35 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % δοκοσαεξαενοϊκού οξέος
  • - - - - - - 1515909999 80: Άλλα