Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4.

  • - - - - 5208591011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 5208591011 80: Tυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5208591019 80: Άλλα
  • - - - - 5208591091 10: Άλλα
  • - - - - - 5208591091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5208591099 80: Άλλα