Για ρουλεμάν κάθε είδους / Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα.

  • - - - - 8483303210 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483303220 80: Έδρανο τριβέων του είδους που χρησιμοποιείται σε στροβιλοσυμπιεστές: -|από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN|EN|1561, -|με θαλάμους ελαίου, -|χωρίς τριβείς, -|διαμέτρου 50|mm έως και 250|mm, -|ύψους 40|mm έως και 150|mm, -|έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες
  • - - - - 8483303290 80: Άλλα