Για ρουλεμάν κάθε είδους / Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα.

  • - - - - 8483303210 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483303220 80: Έδρανο τριβέων του είδους που χρησιμοποιείται σε στροβιλοσυμπιεστές: - από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561, - με θαλάμους ελαίου, - χωρίς τριβείς, - διαμέτρου 50 mm έως και 250 mm, - ύψους 40 mm έως και 150 mm, - έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες
  • - - - - 8483303290 80: Άλλα