Σε κόκκους μεσαίους / Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο.

  • - - - - - 1006309410 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5|kg
  • - - - - - 1006309420 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που θπερβαίνει τα 5|kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20|kg
  • - - - - - 1006309490 80: Άλλο