Σε κόκκους μεσαίους / Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο.

Français 1

  • - - - - - 1006304410 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg
  • - - - - - 1006304420 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που θπερβαίνει τα 5 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 kg
  • - - - - - 1006304490 80: Άλλο