Συζευκτήρες / Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - 7307210010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7307210090 80: Άλλοι