Σκουαλίδες και Σελάχια (Rajidae).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0304881100 10: Σκουαλίδες
  • - - - - 0304881100 80: Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)
  • - - - - 0304881500 80: Λάμια (Lamna nasus)
  • - - - - 0304881800 80: Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)
  • - - - - 0304881900 80: Άλλα
  • - - - 0304889000 80: Σελάχια (Rajidae)