Για σιδηροδρομικές μηχανές / Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές.

  • - - - 8607911000 80: Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους
  • - - - 8607919000 80: Άλλα