Άλλο / Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες.

  • - - - 7213991000 80: Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
  • - - - 7213999000 80: Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα