Σκουαλίδες / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302811500 80: Σκυλόψαρα (Squalus acanthias και ρίνες Scyliorhinus spp.)
  • - - - 0302813000 80: Λάμια (Lamna nasus)
  • - - - 0302814000 80: Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)
  • - - - 0302818000 80: Άλλες