Για οπλισμό σκυροδέματος / Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm.

Deutsch 1

Χοντρόσυρμα χάλυβα διαμέτρου 8mm, θερμής…

Χοντρόσυρμα χάλυβα διαμέτρου 8mm, θερμής έλασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο αιτητής ο οποίος εισάγεται τυλιγμένο σε σπείρα.

Το είδος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου SAE1008CR. Το είδος χρησιμοποιείται για οπλισμό σκυροδέματος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΕΛΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ