Σουκραλόζη / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου.

Deutsch 1

  • - - - 2932140010 80: 1,6-Διχλωρο-1,6-διδεσοξυ-β-D-φρουκτοφουρανοζυλο-4-χλωρο-4-δεσοξυ-α-D-γαλακτο-πυρανοζίτης (CAS RN 56038-13-2)
  • - - - 2932140090 80: Άλλες