Σουρίμι / Άλλα / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

  • - - - - 0304991010 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0304991090 80: Άλλα