Σπέρματα λαχανικών / Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά.

  • - - - 1209913000 80: Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva)
  • - - - 1209918000 80 (2/0) : Άλλα