Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα.

Čeština 4 Deutsch 6 Español 3 Suomi 2 Français 3 Magyar 1 Nederlands 3 Polski 2 Português 1 Svenska 1

  • - - - 7318130010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7318130090 80: Άλλα