Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων.

Deutsch 11 Español 1

  • - - 8423301000 80: Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μέτρηση βάρους
  • - - 8423309000 80: Άλλες