Ξερά (σταφίδες) / Σταφύλια, νωπά ή ξερά.

Deutsch 1