Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές.

  • - - 8548101000 80: Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών
  • - - 8548102100 10: Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
  • - - - 8548102100 80: Από μόλυβδο
  • - - - 8548102900 80 (2/0) : Άλλοι
  • - - 8548109100 10: Απορρίμματα και θραύσματα από στήλες, συστοιχίες στηλών και από ηλεκτρικούς συσσωρευτές
  • - - - 8548109100 80: Από μόλυβδο
  • - - - 8548109900 80: Άλλοι