Άλλα, με αντίσταση στην έλξη / Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους.

Български 1 Čeština 11 Dansk 1 Deutsch 64 English 14 Español 1 Suomi 2 Français 38 Italiano 1 Nederlands 14 Polski 3 Română 1 Svenska 2

Βίδα με εξάγωνο κεφάλι που φέρει σπείρωμα…

Βίδα με εξάγωνο κεφάλι που φέρει σπείρωμα σε όλο της το μήκος (ολόπαση) και είναι κατασκευασμένη από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα.

Η αντίσταση στην έλξη της βίδας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 800 MPa, το μήκος του σπειρώματος της βίδας είναι 5 cm, το μήκος της κεφαλής είναι 1 cm και το πάχος στελέχους περίπου 12 mm.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Βίδα με εξάγωνο κεφάλι που φέρει σπείρωμα…

Βίδα με εξάγωνο κεφάλι που φέρει σπείρωμα στο μισό της μήκος (ημίπαση) και είναι κατασκευασμένη από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα.

Η αντίσταση στην έλξη της βίδας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 800 MPa, το μήκος του σπειρώματος της βίδας είναι 5 cm, το μήκος της κεφαλής είναι 1 cm και το πάχος στελέχους περίπου 12 mm.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ