Κωνοφόρων / Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.

  • - - 4409101100 80: Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη
  • - - 4409101800 80: Άλλοι