Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο.

  • - - - 7005212500 80: Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
  • - - - 7005213000 80: Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
  • - - - 7005218000 80: Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm