Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού.

  • - - - 0910910500 80: Curry
  • - - - 0910911000 10: Άλλα
  • - - - - 0910911000 80: Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη
  • - - - - 0910919000 80: Θρυμματισμένα ή σε σκόνη