Άλλα / Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές, επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση.

Πλάκες από γυαλί χρωματιστό καθ’ όλη την…

γυαλιου; χρωματισμενοσ; διαφορετικων χρωματων; πλακεσ; για παραθυρα

Πλάκες από γυαλί χρωματιστό καθ’ όλη την μάζα του, με διαστάσεις 70cm x 90cm ± 2cm και πάχος 3mm.

Εισάγονται σε διάφορους χρωματισμούς. Οι επιφάνειες των πλακών δεν έχουν γυαλιστεί με οποιαδήποτε μέθοδο αλλά έχουν τη φυσική γυαλάδα του γυαλιού.

Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή Vitro και γενικά τοποθετούνται σε οικίες.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ