Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια).

  • - - 3912201100 10: Μη πλαστικοποιημένες
  • - - - 3912201100 80: Κολλόδια και σελλοειδίνη
  • - - - 3912201900 80: Άλλες
  • - - 3912209000 80: Πλαστικοποιημένες