Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα.

Deutsch 1

  • - - 2844401000 80: Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού
  • - - 2844402000 10: Άλλα
  • - - - 2844402000 80: Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ)
  • - - - 2844403000 80: Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ)
  • - - - 2844408000 80: Άλλα