Άλλοι / Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

 • - - - - - - - 2009893521 10: Χυμοί βερίκοκων
 • - - - - - - - - 2009893521 20: Σε σκόνη
 • - - - - - - - - - 2009893521 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893529 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2009893531 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2009893531 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893539 80: Άλλα
 • - - - - - - - 2009893541 10: Χυμός μούρων
 • - - - - - - - - 2009893541 20: Σε σκόνη
 • - - - - - - - - - 2009893541 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893545 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2009893547 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2009893547 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893549 80: Άλλα
 • - - - - - - - 2009893551 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 2009893551 20: Σε σκόνη
 • - - - - - - - - - 2009893551 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893559 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 2009893571 10: Άλλα
 • - - - - - - - - - 2009893571 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
 • - - - - - - - - - 2009893579 80: Άλλα