Συκώτια, αυγά και σπέρματα / Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0303911000 80: Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης
  • - - - 0303919000 80 (5/0) : Άλλα