Άλλα / Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές.

  • - - 8484900010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8484900090 80: Άλλα