Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue).

  • - - - 4106310010 80: Μη σχισμένα κατά μήκος
  • - - - 4106310090 80: Σχισμένα κατά μήκος