Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου / Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου.

  • - - - 8458912000 80: Κέντρα τόρνευσης
  • - - - 8458918000 80: Άλλοι