Άλλοι / Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο.

 • - - 8414801100 10: Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο
 • - - - 8414801100 80 (2/0) : Μονοκυψελικοί
 • - - - 8414801900 80 (2/0) : Πολυκυψελικοί
 • - - 8414802200 10: Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης
 • - - - 8414802200 20: Που δεν υπερβαίνει τα 15|bar, με ωριαία παροχή
 • - - - - 8414802200 80 (3/0) : Που δεν υπερβαίνει τα 60|m$3
 • - - - - 8414802800 80 (2/0) : Που υπερβαίνει τα 60|m$3
 • - - - 8414805100 10: Που υπερβαίνει τα 15|bar, με ωριαία παροχή
 • - - - - 8414805100 80 (2/0) : Που δεν υπερβαίνει τα 120|m$3
 • - - - - 8414805900 80 (2/0) : Που υπερβαίνει τα 120|m$3
 • - - 8414807300 10: Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί
 • - - - 8414807300 80 (4/0) : Μονοαξονικοί
 • - - - 8414807500 10: Πολυαξονικοί
 • - - - - 8414807500 80 (2/0) : Με κοχλίες
 • - - - - 8414807800 80 (2/0) : Άλλοι
 • - - 8414808000 80 (3/0) : Άλλοι