Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου.

Deutsch 1 Español 1

  • - - 3901300010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 3901300099 80: Άλλα