Άλλοι / Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες.

Nederlands 1

  • - - - 8418108010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8418108091 10 (0/1) : Άλλα
  • - - - - 8418108091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418108099 80: Άλλα