Από αραμίδια / Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση.

  • - - - 5503110010 80: Συνθετικές ίνες μη συνεχείς από συμπολυμερές τερεφθαλικού οξέος, π-φαινυλενοδιαμίνη και 3,4'-οξυδις(φαινυλενοαμίνη), με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7 mm
  • - - - 5503110090 80: Άλλα