Άλλες / Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση.

Deutsch 2 Français 2

  • - - 5503900020 80: Ίνες από πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και ακεταλοποιημένες
  • - - 5503900030 80: Πολυ(θειο-1,4-φαινυλεν) ίνεςμε τρεις λοβούς
  • - - 5503900090 80: Άλλες