Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.

  • - - - - 2844301110 80: Ακατέργαστες. Απορρίμματα και θραύσματα
  • - - - - 2844301190 80: Άλλες