Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς.

Deutsch 2 English 3

  • - - 5111301000 80: Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m$2
  • - - 5111308000 80: Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m$2