Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο.

  • - - - 6804210020 80: Δίσκοι - συνθετικών διαμαντιών που είναι συσσωματωμένα με μεταλλικό κράμα, κεραμικό κράμα ή κράμα πλαστικού, - έχουν την ιδιότητα του αυτοακονίσματος με σταθερή αποδέσμευση διαμαντιών, - είναι κατάλληλοι για δισκοτροχοκοπή πλακιδίων, - έστω και με οπή στο κέντρο, - έστω και πάνω σε υπόθεμα - βάρους το πολύ 377 g ανά τεμάχιο και - εξωτερικής διαμέτρου το πολύ 206 mm
  • - - - 6804210090 80: Άλλα