Άλλα / Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα).

Nederlands 1

  • - - - - - - - 7312106991 80: με 18 σύρματα κατ’ ανώτατο όριο, από μη κεκραμένο χάλυβα, με περιεκτικότητα κατά βάρος 0,6 % και άνω άνθρακα
  • - - - - - - - 7312106999 80: Άλλα